ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
LCĐ khoa Sinh học
Nghệ An, ngày 26 tháng 8 năm 2011
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội trại thanh niên chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập
khoa Sinh học - Trường Đại học Vinh
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
 
            Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Sinh học - Trường Đại học Vinh (1961 - 2011), Ban Chấp hành Liên chi đoàn khoa Sinh học xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại thanh niên chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Sinh học.
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            - Là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Liên chi đoàn chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Sinh học - Trường Đại học Vinh. Giúp ĐVTN hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Sinh học - Trường Đại học Vinh trong nửa thế kỷ qua.
            - Là sân chơi bổ ích để ĐVTN có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và tính đồng đội trong việc thực hiện các hoạt động của Hội trại; đồng thời bổ sung kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động cộng đồng và sinh hoạt tập thể.
            - Hội trại phải được tổ chức khoa học, an toàn, tiết kiệm; phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo của sinh viên, góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Sinh học.
            II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
            1. Chủ đề Hội trại: "Khoa Sinh học - 50 năm xây dựng và phát triển"
            2. Quy mô Hội trại: Cấp khoa.
            - Chủ trì: Ban Thường vụ Liên chi đoàn khoa Sinh học.
            - Tổng số trại: 6-8 trại, trên cơ sở số lượng các ngành đào tạo của khoa (trong đó không tính 1 trại là trại của Ban chỉ huy và của cựu sinh viên).
            3. Số lượng trại viên: Mỗi trại có 30 trại viên. Trại viên trong suốt quá trình tham gia Hội trại phải mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam (hoặc đồng phục riêng của đơn vị) và đeo phù hiệu của Ban Tổ chức Hội trại phát hành.
            4. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội trại:
            - Thời gian: 02 ngày, từ 14/10 đến 15/10/2011.
            - Địa điểm: Sân vận động Trường Đại học Vinh.
            5. Hình thức trại:
            - Các đơn vị trại phải tiến hành dựng trại theo khung cố định, đảm bảo độ vững chắc (có thể hàn khung sắt, đóng khung tre, gỗ...), tuyệt đối không được đào, phá đường và vỉa hè làm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của Nhà trường.
            - Ban Tổ chức chỉ quy định vị trí, diện tích được sử dụng để làm trại và hướng trại, không quy định kích thước và quy mô trại. Do vậy, căn cứ vào khả năng sáng tạo của mình các đơn vị trại có thể dựng trại theo nhiều hình thức khác nhau, song phải đảm bảo màu sắc hài hoà, kết cấu gọn nhẹ, có thẩm mỹ cao; đồng thời phải có phương án tối ưu để đối phó với các hình thái thời tiết khác nhau.
            - Quy định về trang trí trại: Hướng về chủ đề chính của Hội trại, gồm:
            + Phía trong trại: Phải có cờ Tổ quốc, ảnh (tượng) Bác Hồ. Ngoài ra cần có các hiện vật, hình ảnh tư liệu và các đồ vật trang trí khác. Yêu cầu phải đảm bảo thẩm mỹ.
            + Phía ngoài trại:
            • Cổng trại: Tuỳ theo ý đồ thiết kế và quy mô của từng đơn vị, tuy nhiên phải có logo của khoa Sinh học và logo của Trường Đại học Vinh, tên trại, chủ đề riêng của trại.
            • Cột cờ: Quy định cao 4m.
            • Phía trước 2 bên sân trại: Cần có sự sáng tạo trong thiết kế, tạo hình, sắp xếp, trang trí để tạo được nét đặc trưng riêng của từng trại.
            6. Họp bốc thăm vị trí cắm trại:
            - Thời gian: 17h30', ngày 7/10/2011 (chiều thứ Sáu).
            - Địa điểm: Văn phòng khoa Sinh học.
            - Thành phần: Ban Thường vụ Liên chi đoàn, Ban Tổ chức Hội trại, Bí thư các chi đoàn, lớp trưởng các lớp(thông báo thay giấy mời).
            7. Các nội dung hoạt động của Hội trại: Có chương trình chi tiết kèm theo. Ngoài ra, trong ngày 14/10/2011, tại sân chính của Hội trại sẽ tổ chức các trò chơi của Hội trại.
            8. Các trò chơi của Hội trại: (có hướng dẫn riêng).
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Ban Thường vụ Liên chi đoàn
            - Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại chi tiết, chủ trì và phối hợp với các đơn vị chỉ đạo thực hiện. Triển khai đến tận cơ sở.
            - Thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban hoạt động phụ trách các lĩnh vực hoạt động, tham mưu kinh phí tổ chức, đôn đốc quá trình tham gia của cơ sở.
            2. Các chi đoàn: Họp Ban Chấp hành chi đoàn, Ban cán sự lớp phối hợp thực hiện. Chuẩn bị lực lượng, kinh phí và các điều kiện để tham gia Hội trại đạt kết quả cao nhất.
 

 

DUYỆT CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA
PHỤ TRÁCH KHOA
(Đã ký)
PGS.TS. Phạm Hồng Ban
TM. BAN THƯỜNG VỤ LIÊN CHI ĐOÀN
P. BÍ THƯ
(Đã ký)
Trần Huyền Trang
Nơi nhận:
- Đảng uỷ, BCN khoa (b/c);
- BTV Đoàn trường (b/c);
- Các chi đoàn (t/h);
- Lưu LCĐ.

 

 
 
Tin bài: Hoàng Hà Nam.