Bộ môn Di truyền – Phương pháp – Vi sinh xin thông báo lịch thao giảng và seminar học thuật  trong kỳ I năm học 2016-2017. 
Xin trân trọng kính mời các cán bộ giảng viên, người quan tâm tham dự. 

Lịch thao giảng và seminar học thuật xem file đính kèm.

lich_thao_giang_va_seminar_2016.pdf