KHOA SINH HỌC

Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Biology

 

1. Triển khai đào tạo:

- Bậc đại học cho các ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học, Cử nhân Sinh học, Cử nhân Khoa học môi trường, Kỹ sư Công nghệ và Quản lý Môi trường

- Bậc Thạc sĩ cho 04 chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm, Thực vật, Động vật, Lý luận và PPDH môn Sinh học

- Bậc Tiến sĩ cho chuyên ngành Thực vật.

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác (Nghiệp vụ sư phạm, Thực tập chuyên môn, Thực tập nghề) theo đặc thù các ngành đào tạo của Khoa trong chương trình.

3. Đảm nhiệm giảng dạy các môn về Sinh học trong chương trình đào tạo các ngành khác của Nhà trường.

4. Tham gia bồi dưỡng môn Sinh học cho Giáo viên các Trường THPT.

5. Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa môn Sinh học phổ thông khi được bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ.