Lớp bồi dưỡng "Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam" do Thường vụ Đảng ủy Nhà trường tổ chức từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 5/2010 đã có kết quả chính thức. Ban Thường vụ Liên chi đoàn thông báo kết quả cho các học viên khoa Sinh học được biết kết quả như sau:
 
-------------------
 
 
TT
Họ và tên
Ngày sinh
Quê quán
Chi đoàn
Ghi chú
1
Phạm Thị Ngọc Bích
10/10/1989
Nghi Xuân, Hà Tĩnh
48A Sinh
TB
2
Nguyễn Thị Kỳ
21/05/1989
Can Lộc, Hà Tĩnh
48A Sinh
Khá
3
Nguyễn Quỳnh Trang
03/02/1989
Đông Sơn, Thanh Hóa
48A Sinh
Khá
4
Nguyễn Duy Dương
10/01/1988
Phù Cừ, Hưng Yên
48B Sinh
TB
5
Phạm Thị Hương Sen
06/08/1989
Yên Khánh, Ninh Bình
48B Sinh
Khá
6
Nguyễn Thị Tâm
09/05/1988
Hương Sơn, Hà Tĩnh
48B Sinh
Khá
7
Ngô Thành Công
08/12/1989
Diễn Châu, Nghệ An
48B KHMT
Khá
8
Phạm Thị Dung
14/06/1988
Nghi Lộc, Nghệ An
48B KHMT
Khá
9
Trịnh Đăng Thăng
26/11/1987
Hưng Nguyên, Nghệ An
48B KHMT
Khá
10
Nguyễn Văn Xuân
21/08/1989
Diễn Châu, Nghệ An
48B KHMT
Khá
11
Trịnh Thị Hòa
02/05/1990
Hà Trung, Thanh Hóa
49A1 Sinh
Khá
12
Trần Thị Thiện
02/05/1990
Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
49A1 Sinh
Khá
13
Phan Thanh Thủy
10/03/1990
Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
49A1 Sinh
Khá
14
Nguyễn Thị Tùng Vân
27/02/1990
TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
49A1 Sinh
TB
15
Lô Thị Ngọc Bích
26/08/1990
Tân Kỳ, Nghệ An
49A2 Sinh
Khá
16
Nguyễn Thị Thùy Dung
20/12/1989
TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
49A2 Sinh
Giỏi
17
Võ Thị Giang
22/03/1990
Hương Sơn, Hà Tĩnh
49A2 Sinh
Khá
18
Đặng Thị Hoa
01/01/1990
Đô Lương, Nghệ An
49A2 Sinh
Khá
19
Nguyễn Văn Tuấn
27/04/1990
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
49A2 Sinh
Khá
20
Lê Thị Bình
25/12/1990
Tĩnh Gia, Thanh Hóa
49B Sinh
Khá
21
Hồ Thị Hướng
01/01/1990
Yên Định, Thanh Hóa
49B Sinh
Khá
22
Nguyễn Hữu Thành
02/04/1989
Thiệu Hóa, Thanh Hóa
49B Sinh
Khá
23
Trần Thị Tuyển
20/08/1990
Cẩm Giang, Hải Dương
49B Sinh
Khá
24
Đặng Thị Dung
25/09/1990
Anh Sơn, Nghệ An
49B1 KHMT
Khá
25
Võ Thị Hằng Hải
30/06/1990
Thanh Chương, Nghệ An
49B1 KHMT
Khá
26
Mai Thị Ngọc Huyền
01/06/1990
Nga Sơn, Thanh Hóa
49B1 KHMT
Khá
27
Nguyễn Thị Linh
14/08/1990
Nghi Lộc, Nghệ An
49B1 KHMT
Khá
28
Phan Thị Hằng
05/08/1989
Nam Đàn, Nghệ An
49B2 KHMT
Khá
29
Nguyễn Văn Lâm
10/07/1990
Quảng Xương, Thanh Hóa
49B2 KHMT
TB
30
Lê Xuân Nhất
26/08/1990
Hoằng Hóa, Thanh Hóa
49B2 KHMT
Khá
31
Nguyễn Thị Oanh
26/04/1990
Như Thanh, Thanh Hóa
49B2 KHMT
Khá
32
Phạm Trần Oanh
05/05/1989
Tĩnh Gia, Thanh Hóa
49B2 KHMT
TB
33
Lê Thị Na
04/04/1978
Diễn Châu, Nghệ An
CH 16 Sinh
Khá
34
Chu Đình Liệu
24/11/1982
Quảng Xương, Thanh Hóa
CH 17 Sinh
Khá
35
Hồ Thị Phương
28/08/1986
Quỳnh Lưu, Nghệ An
CB Sinh
Không đạt
36
Hoàng Thị Thu Hà
20/12/1984
Như Thanh, Thanh Hóa
CH 17 Sinh
Không đạt
37
Nguyễn Huy Hoàng
16/04/1986
Nông Cống, Thanh Hóa
CH 16 Sinh
Không đạt
38
Dương Thị Huyền
10/10/1984
Cẩm Thủy, Thanh Hóa
CH 16 Sinh
Không đạt
 
(Danh sách này có 38 học viên)
 
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN CHI ĐOÀN.


            Thực hiện công văn số 667-CV/TV của Đảng uỷ Trường Đại học Vinh về việc mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho các quần chúng là cán bộ, học sinh, sinh viên và học viên cao học trong toàn trường. Đảng uỷ, Ban Chủ nhiệm khoa, Ban Thường vụ Liên chi đoàn khoa Sinh học đã họp xét phân bổ chỉ tiêu và tổng hợp danh sách quần chúng ưu tú từ các đơn vị trong Khoa. Sau đây là danh sách các quần chúng ưu tú sẽ tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng, đợt tháng 12 năm 2010:
 
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
=====o0o=====
LCĐ KHOA SINH HỌC
Vinh, ngày 29 tháng 11 năm 2010
 
 
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN
THAM GIA LỚP "TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM", THÁNG 12/2010
 
 
tt
Họ và tên
Chi đoàn
Ngày sinh
Quê quán
1.
Nguyễn Thị Dung48A Sinh
06/08/1989
Nghi Lộc, Nghệ An
2.
Bùi Thị Tươi48A Sinh
20/09/1989
Quảng Xương, Thanh Hóa
3.
Đỗ Thị Dung48B Sinh
08/01/1989
Trực Ninh, Nam Định
4.
Đinh Thị Thùy Dung48B Sinh
30/08/1988
Đức Thọ, Hà Tĩnh
5.
Trần Thị Thu Thủy48B Sinh
03/10/1988
TX Thái Hòa, Nghệ An
6.
Đào Thị Thu Hiền48B KHMT
21/07/1989
Kiến Xương, Thái Bình
7.
Lê Văn Thanh48B KHMT
03/10/1989
Hoằng Hóa, Thanh Hóa
8.
Phan Hồng Trang48B KHMT
25/01/1989
Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
9.
Hoàng Thị Kim Oanh49A1 Sinh
20/09/1990
Kì Anh, Hà Tĩnh
10.
Nguyễn Thị Thiện49A1 Sinh
06/08/1990
Lộc Hà, Hà Tĩnh
11.
Hồ Văn Thủa49A1 Sinh
28/12/1988
Đakrong, Quảng Trị
12.
Trần Thị Văn49A1 Sinh
17/09/1990
Lộc Hà, Hà Tĩnh
13.
Nguyễn Khánh Hòa49A2 Sinh
20/11/1989
Quế Phong, Nghệ An
14.
Trương Quốc Huy49A2 Sinh
10/02/1990
Thạch Hà, Hà Tĩnh
15.
Đỗ Thị Thùy Linh49A2 Sinh
16/09/1990
Văn Yên, Yên Bái
16.
Lê Thị Hải Yến49A2 Sinh
01/01/1990
Nghi Xuân, Hà Tĩnh
17.
Trần Võ Thị Hoài49B Sinh
25/01/1990
Thanh Chương, Nghệ An
18.
Nguyễn Thiện Hoàng49B Sinh
06/09/1988
Nam Đàn, Nghệ An
19.
Võ Thị Lệ Quyên49B Sinh
02/09/1990
TX Cửa Lò, Nghệ An
20.
Nguyễn Hữu Trung49B Sinh
20/06/1990
Ân Thi, Hưng Yên
21.
Lê Thị Hải Châu49B1 KHMT
19/04/1991
TX Cửa Lò, Nghệ An
22.
Nguyễn Văn Dũng49B1 KHMT
15/02/1989
TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
23.
Hồ Sỹ Hạnh49B1 KHMT
12/07/1990
Nghĩa Đàn, Nghệ An
24.
Trương Thị Hạnh49B1 KHMT
03/04/1989
TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
25.
Diệp Thị Thu Thủy49B1 KHMT
25/02/1990
Cẩm Phả, Quảng Ninh
26.
Lưu Quang Vũ49B1 KHMT
12/08/1990
TX Thái Hòa, Nghệ An
27.
Trần Thị Ngọc Bình49B2 KHMT
10/09/1990
Quỳnh Lưu, Nghệ An
28.
Hoàng Thị Việt Hà49B2 KHMT
05/11/1990
Hưng Nguyên, Nghệ An
29.
Nguyễn Bảo Lâm49B2 KHMT
28/11/1989
Đức Thọ, Hà Tĩnh
30.
Dương Thị Thanh Nga49B2 KHMT
03/07/1990
Hưng Nguyên, Nghệ An
31.
Trương Thị Tươi49B2 KHMT
11/05/1990
Hà Tây, Hà Nội
32.
Phạm Thị Hương Giang50A Sinh
12/08/1991
Vũ Quang, Hà Tĩnh
33.
Dương Thị Nhung50A Sinh
13/02/1990
Thạch Hà, Hà Tĩnh
34.
Đặng Thị Hoài Thương50A Sinh
05/07/1991
Hương Khê, Hà Tĩnh
35.
Cao Thị Thanh Hương50B Sinh
02/01/1991
Vũ Thư, Thái Bình
36.
Lê Minh Thanh50B Sinh
03/03/1991
Lệ Thủy, Quảng Bình
37.
Vũ Thị Thu Trang50B Sinh
23/01/1990
Uông Bí, Quảng Ninh
38.
Nguyễn Thị Tuyết50B Sinh
02/02/1991
Thạch Hà, Hà Tĩnh
39.
Trần Thị Kiều Ngân50B KHMT
30/09/1989
Tân Giang, Cao Bằng
40.
Nguyễn Thị Như Trang50B KHMT
27/08/1990
Hưng Nguyên, Nghệ An
41.
Nguyễn Thị LươngCH 17 Sinh
29/04/1983
Đô Lương, Nghệ An
42.
Lê Như TrangCH 17 Sinh
15/02/1984
TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
 
(Danh sách trên gồm có 42 đồng chí).
 
TM. BCH ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN
BÍ THƯ
 
(đã ký)
 
PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm
TM. BCH LIÊN CHI ĐOÀN
P. BÍ THƯ
 
(đã ký)
 
Hoàng Hà Nam
 
 
            Đảng uỷ, Ban Chủ nhiệm khoa, Ban Thường vụ Liên chi đoàn yêu cầu các quần chúng có tên trong danh sách trên theo dõi lịch học và tham gia đầy đủ, có hiệu quả.
 
Ban Thường vụ Liên chi đoàn