Ngành Sinh học, Viện Sư phạm Tự nhiên (tiền thân là Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh) đã phối kết hợp với các cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên Khoa Sinh học cũ thành lập các ban và tiểu ban chuẩn bị lễ kỷ niệm bao gồm: Ban Tổ chức, Ban Chương trình, Ban Cố vấn, Ban Liên lạc, Ban Truyền thông...

Trên cơ sở kế hoạch phân công nhiệm vụ, các ban đã gấp rút triển khai thực hiện các công việc nhằm đảm bảo kế hoạch được thực hiện một cách tốt nhất. Công tác chuẩn bị cho việc đón tiếp đại biểu, đặc biệt là các thế hệ cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên nhằm đảm bảo cho lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng được diễn ra một cách trang trọng và ấm cúng nhất.

Trong các ngày 5/3 và 27/3/2021, Ban Tổ chức đã tổ chức các cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện của các ban và tiểu ban. Tại các cuộc họp, báo cáo từ các trưởng ban và tiểu ban về kế hoạch hoạt động, chương trình đã và đang gấp rút khẩn trương thực hiện đúng tiến độ.


Buổi họp rà soát công tác chuẩn bị ngày 5/3/2021


Buổi họp rà soát công tác chuẩn bị ngày 27/3/2021

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức thống nhất đầu tháng 4/2021 sẽ có cuộc gặp mặt ban liên lạc cựu cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tỉnh Hà Tĩnh tại thành phố Hà Tĩnh và ban liên lạc cựu cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên khu vực phía Bắc tại Thành phố Thanh Hóa. Sau hoạt động đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ tương tự khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 4/2021 và các tỉnh Tây Nguyên vào đầu tháng 5/2021.

Hiên nay, Ban Liên lạc đang gấp rút cập nhật thông tin cá nhân của các cựu sinh viên, học viên, cựu giáo chức đã từng học tập, công tác tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh để kịp thời gửi thư ngỏ và giấy mời về tham dự lễ kỷ niệm.

Ban Tổ chức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trên website chính thức của lễ kỷ niệm về các hoạt động chuẩn bị để các thế hệ thầy cô và các thế hệ học viên, sinh viên quan tâm theo dõi.

Phạm Hương