Đảng bộ bộ phận

Cao Tiến Trung
Hoàng Vĩnh Phú
Nguyễn Thị Giang An
Phạm Thị Hương