Bộ môn Động vật

Ông Vĩnh An
Cao Tiến Trung
Hoàng Ngọc Thảo
Nguyễn Ngọc Hợi
Nguyễn Thị Giang An
Nguyễn Thị Việt
Tôn Thị Bích Hoài