1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Đề tài, dự án

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ TRONG HỌ DICROGLOSSIDAE Ở BẮC TRUNG BỘ
23:13 26/07/2016
Xây dựng hệ thống dẫn liệu về các loài trong họ Dicroglossidae ở Bắc Trung Bộ, góp phần phục vụ cho nghiên cứu về lưỡng cư ở Bắc Trung Bộ nói riêng và ở Việt Nam.
Đơn vị liên kết

Ngành Sinh học, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Thị Giang An - Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên

Thiết kế, biên tập: Bộ phận Truyền thông Trường Đại học Vinh

Điện thoại: 0238.8666660