TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 17

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2016)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Trực khoa

 

Thứ Hai, ngày 26/12/2016

Sáng: Hoàng Vĩnh Phú, Mai Văn Chung

Chiều: Nguyễn T.G. An, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn L.A. Vĩnh

 

08:00

Giao ban BCN Khoa và các Trưởng bộ môn

PGS TS Cao Tiến Trung

BCN Khoa, các Trưởng bộ môn

VP Khoa

 

15:00

Giao ban công tác HSSV

Lịch trường

đ/c Nhàn tham dự

Tầng 6 nhà điều hành

 

Thứ Ba, ngày 27/12/2016

Sáng: Nguyễn T.G. An, Ông Vĩnh An, Mai Văn Chung

Chiều: Nguyễn T.G. An, Mai Văn Chung

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 28/12/2016

Sáng: Hoàng Vĩnh Phú, Mai Văn Chung, Đào T.M. Châu.

Chiều: Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn L.A. Vĩnh, Ông Vĩnh An

 

08:00

Bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Việt

Lịch bảo vệ của Viện ST&TN Sinh vật

Kính mời các Thầy/Cô tham dự

Viện ST&TN Sinh vật

 

Thứ Năm, ngày 29/12/2016

Cả ngày: Nguyễn T.G. An, Hoàng Ngọc Thảo, Nguyễn L.A. Vĩnh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 30/12/2016

Sáng: Cao Tiến Trung, Đào T.M. Châu.

Chiều: Cao Tiến Trung, Nguyễn L.A. Vĩnh, Đào T.M. Châu

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 31/12/2016

Sáng: Cao Tiến Trung, Ông Vĩnh An.

Chiều: Cao Tiến Trung, Đào T.M. Châu, Ông Vĩnh An

 

13:30

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017; quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Lịch Trường

Đảng viên toàn trường

Hội trường A

 

Chủ nhật, ngày 01/11/2017