Thực hiện kế hoạch 465/KH-ĐHV của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về kiểm tra thực tập cuối khóa năm học 2013-2014, từ ngày 12 - 21 tháng 3 năm 2014, đoàn cán bộ của khoa đã tiến hành kiểm tra thực tập sư phạm ở các trường THPT Nho Quan B (Ninh Bình), THPT Thiệu Hóa (Thanh Hóa), THPT Nam Yên Thành, THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An) và THPT Nguyễn Công Trứ (Hà Tĩnh). 

Đoàn cán bộ của khoa đã làm việc với lãnh đạo trường và tổ chuyên môn nơi sinh viên thực tập. Nhìn chung, các trường đều đánh giá cao ý thức rèn luyện nghề của sinh viên của trường Đại học Vinh và sinh viên của khoa Sinh học nói riêng. Về năng lực giảng dạy, các trường THPT cũng có những đánh giá rất sát thực về năng lực của từng sinh viên, qua đó cũng đã đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực nghề cho sinh viên ngành sư phạm. Hầu hết đều rất hoan nghênh chủ trương của Trường Đại học Vinh khi cho các cán bộ chuyên môn về kiểm tra thực tập và đề xuất tăng cường thời lượng rèn nghề cho sinh viên sư phạm. Các cán bộ của khoa cũng thông tin tới lãnh đạo các trường THPT và giáo viên sinh học tình hình hiện nay và các đinh hướng phát triển sắp tới của khoa và trường Đại học Vinh, đặc biệt là sự đổi mới về phương thức đào tạo nói chung và các định hướng căn bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong đợt kiểm tra ở 5 trường, đoàn cũng đã dự giờ 7 sinh viên. Nhìn chung các em đã có sự tiến bộ rõ rệt về mặt kỹ năng đứng lớp. Sau dự giờ, cán bộ của khoa cũng đã họp với các thầy cô hướng dẫn và thầy cô trong tổ chuyên môn để nhận xét, rút kinh nghiệm giờ dạy.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn:

Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Liễu dạy bài Sinh sản hữu tính ở Thực vật – Tiết 5 Lớp 11K THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa

Họp nhận xét sau giờ dạy của SV Nguyễn Thị Thúy Liễu

Sinh viên Phan Thị Kiều Duyên dạy bài Sinh trưởng - Sinh sản của Vi sinh vật – Tiết 1 Lớp 10K THPT Nho Quan B – Ninh Bình

Họp nhận xét sau giờ dạy của SV Phan Thị Kiều Duyên

Sinh viên Nguyễn Thị Liễu dạy bài Sinh trưởng - Sinh sản của Vi sinh vật – Tiết 4 Lớp 10D THPT Nam Yên Thành – Nghệ An

Khoa Sinh học./.