1. Thông tin chung
            Khoa Sinh học bắt đầu đào tạo Cao học thạc sĩ từ năm 1993 với 04 chuyên ngành:
                        - Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Sinh học. Mã số: 60.14.10
                        - Động vật học. Mã số: 60.42.10
                        - Thực vật học. Mã số: 60.42.20
                        - Sinh học thực nghiệm. Mã số: 60.42.30
            Khoa có 1 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ Thực vật học (Mã số 62.42.20.01) từ năm 1993.
            Tính đến năm 2010, khoa Sinh học đã đào tạo trên 190 thạc sĩ và 4 tiến sĩ. Khoa có cơ sở vật chất, trang thiết bị khá hiện đại và đồng bộ, đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu Sau đại học. Ngoài ra, Khoa Sinh học còn liên kết đào tạo sau đại học với các cơ sở đào tạo khác ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
            Các hướng nghiên cứu trong đào tạo sau đại học của Khoa bao gồm:
            - Chuyên ngành LL&PPGD bộ môn Sinh học
                        · Đổi mới nội dung dạy học
                        · Đổi mới phương pháp dạy học
                        · Đổi mới phương tiện dạy học
                        · Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học Sinh học
            - Chuyên ngành Động vật học
                        · Phân loại động vật
                        · Sinh học quần thể động vật
                        · Đa dạng sinh học và bảo tồn động vật
            - Chuyên ngành Thực vật
                        · Phân loại thực vật
                        · Tảo học
                        · Hình thái giải phẫu thực vật
                        · Tài nguyên cây thuốc
                        · Các hợp chất thứ cấp thực vật
            - Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
                        · Sinh lí dinh dưỡng người và động vật
                        · Các chỉ tiêu hình thái, sinh lí và mối quan hệ với môi trường sống
            Các hướng nghiên cứu khoa học của Khoa được phát triển theo hướng vừa nghiên cứu cơ bản vừa nghiên cứu ứng dụng, các nghiên cứu luôn gắn liền và đáp ứng các nhu cầu thực tiễn, đời sống. Trên cơ sở đào tạo sau đại học, các cán bộ trong Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ; nhiều bài báo được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, các tạp chí quốc tế... Cán bộ của Khoa còn biên soạn nhiều giáo trình, sách chuyên khảo được xuất bản tại các nhà xuất bản trong nước.
 
2. Về đội ngũ cán bộ
            + Chuyên ngành LL&PPGD bộ môn Sinh học
            Giáo viên cơ hữu:
            - PGS. TS. Nguyễn Đình Nhâm, Chủ nhiệm Khoa Sinh học, CN chuyên ngành
            Giáo viên mời:
            - PGS. TS. Lê Văn Trực, Thành phố Vinh
            - TS. Nguyễn Công Kình, Thành phố Vinh
            - GS. TS. Đinh Quang Báo, Trường ĐHSP Hà Nội 1
            - PGS. TS. Lê Đình Trung, Trường ĐHSP Hà Nội 1
            - PGS. TS. Nguyễn Đức Thành, Trường ĐHSP Hà Nội 1
            - TS. Vũ Đình Luận, Trường Đại học Thủ Dầu Một
            - TS. Phan Đức Duy, Trường ĐHSP Huế - Đại học Huế
            - TS. Lê Thanh Oai, Phó tổng biên tập - Tạp chí Giáo dục
            - TS. Phan Thị Thanh Hội, Tổng cục Môi trường
            + Chuyên ngành Động vật học
            Giáo viên cơ hữu:
            - PGS. TS. Hoàng Xuân Quang, Chủ nhiệm chuyên ngành
            - PGS. TS. Trần Ngọc Lân, Chủ nhiệm Khoa Nông Lâm Ngư
            - TS. Cao Tiến Trung, Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh học
            Giáo viên mời:
            - TS. Nguyễn Thái Tự, Thành phố Vinh
            - TS. Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trường Trường Đại học Sara
            - GS. TSKH. Vũ Quang Côn, Viện ST&TN Sinh vật - Viện KH&CN Việt Nam
            - GS. TSKH. Đặng Huy Huỳnh, Viện ST&TN Sinh vật - Viện KH&CN Việt Nam
            - GS. TS. Lê Xuân Cảnh, Viện ST&TN Sinh vật - Viện KH&CN Việt Nam
            - GS. TSKH. Trần Kiên, Trường ĐHSP Hà Nội 1
            - PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực, Trường ĐHSP Hà Nội 1
            - GS. TS. Lê Vũ Khôi, Trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội
            - GS. TS. Lê Trần Bình, Viện CNSH - Viện KH&CN Việt Nam
            + Chuyên ngành Thực vật học
            Giáo viên cơ hữu:
            - PGS. TS. Võ Hành, Chủ nhiệm chuyên ngành
            - PGS. TS. Phạm Hồng Ban, Phó chủ nhiệm khoa Sinh học
            - PGS. TS. Nguyễn Đình San, Chủ nhiệm bộ môn Sinh lí - Hoá sinh Thực vật
            - TS. Lê Thị Thuý Hà, Bộ môn Thực vật  
            Giáo viên mời:
            - PGS. TS. Ngô Trực Nhã, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Nghệ An
            - GS. TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn, Trường đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội
            + Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
            Giáo viên cơ hữu:
            - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng, Chủ nhiệm chuyên ngành
            - TS. Trần Đình Quang, Trung tâm ĐBCL, Trường ĐH Vinh
            - TS. Trần Ngọc Hùng, Phó chủ nhiệm Khoa Nông Lâm Ngư
            - TS. Nguyễn Thị Ái Khuê, Phó chủ nhiệm Khoa Giáo dục thể chất
            - TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Khoa Giáo dục tiểu học
            Giáo viên mời:
            - PGS. TS. Nghiêm Xuân Thăng, Thành phố Vinh           
            - TS. Hoàng Văn Mại, Thành phố Vinh   
            - GS. TS. Lê Quang Long, Trường ĐHSP Hà Nội 1
 
3. Các quy định, văn bản liên quan đến đào tạo Sau đại học
            Để luận văn/ luận án được xét duyệt và cho phép bảo vệ, học viên cần trình bày kết quả nghiên cứu của mình theo mẫu qui định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và thể chế hoá các qui định này của Khoa Sin học, Trường đại học Vinh.
            Các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh có thể tham khảo các văn bản qui định về đào tạo sau đại học dưới đây (được trích từ các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).