TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 15

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Trực khoa

 

Thứ Hai, ngày 12/12/2016

Sáng: Hoàng Vĩnh Phú, Mai Văn Chung

Chiều: Nguyễn T.G. An, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn L.A. Vĩnh

 

13:30

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường

Lịch Trường

Chủ nhiệm các đề tài KHCN cấp Trường

Tầng 6 nhà điều hành

 

Thứ Ba, ngày 13/12/2016

Sáng: Nguyễn T.G. An, Ông Vĩnh An, Mai Văn Chung

Chiều: Nguyễn T.G. An, Mai Văn Chung

 

17:00

Họp Khoa

PGS TS Cao Tiến Trung

Toàn thể CB Khoa

Văn phòng Khoa

 

17:30

Họp chi bộ

đ/c Hoàng Vĩnh Phú

Chi bộ Khoa

Văn phòng Khoa

 

 

Thứ Tư, ngày 14/12/2016

Sáng: Hoàng Vĩnh Phú, Mai Văn Chung, Đào T.M. Châu.

Chiều: Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn L.A. Vĩnh, Ông Vĩnh An

 

07:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafosted

Lịch Trường

TS Mai Văn Chung và thành viên đề tài

Tầng 6, nhà điều hành

 

Thứ Năm, ngày 15/12/2016

Cả ngày: Nguyễn T.G. An, Hoàng Ngọc Thảo, Nguyễn L.A. Vĩnh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 16/12/2016

Sáng: Cao Tiến Trung, Đào T.M. Châu.

Chiều: Cao Tiến Trung, Nguyễn L.A. Vĩnh, Đào T.M. Châu

 

08:00

Bảo vệ luận án cáp cơ sở, chuyên ngành Thực vật học của NCS Nguyễn Viết Hùng

Phòng SĐH, chuyên ngành Thực vật

 

Phòng bảo vệ luận án, nhà điều hành

 

Thứ Bảy, ngày 17/12/2016

Sáng: Cao Tiến Trung, Ông Vĩnh An.

Chiều: Cao Tiến Trung, Đào T.M. Châu, Ông Vĩnh An

 

08:00

Seminar bộ môn Thực vật

TS Mai Văn Chung

Bộ môn Thực vật, những người quan tâm

Phòng A1 – 202

 

Chủ nhật, ngày 18/12/2016