TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 16

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 19/12/2016 đến 25/12/2016)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Trực khoa

 

Thứ Hai, ngày 19/12/2016

Sáng: Hoàng Vĩnh Phú, Mai Văn Chung

Chiều: Nguyễn T.G. An, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn L.A. Vĩnh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 20/12/2016

Sáng: Nguyễn T.G. An, Ông Vĩnh An, Mai Văn Chung

Chiều: Nguyễn T.G. An, Mai Văn Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 21/12/2016

Sáng: Hoàng Vĩnh Phú, Mai Văn Chung, Đào T.M. Châu.

Chiều: Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn L.A. Vĩnh, Ông Vĩnh An

 

19:00

Hội thi NVSP cấp Trường (bảng C)

 

 

Hội trường A

 

Thứ Năm, ngày 22/12/2016

Cả ngày: Nguyễn T.G. An, Hoàng Ngọc Thảo, Nguyễn L.A. Vĩnh

 

13:30

Tham dự buổi nói chuyện trao đổi giữa GS. Hugo Nguyen, Đại học Uppsala, Thụy Điển với cán bộ của Trường Đại học Vinh

Lịch Trường

Trưởng, Phó khoa ĐT, Trưởng bộ môn, các GV quan tâm

Tầng 8 nhà điều hành

 

Thứ Sáu, ngày 23/12/2016

Sáng: Cao Tiến Trung, Đào T.M. Châu.

Chiều: Cao Tiến Trung, Nguyễn L.A. Vĩnh, Đào T.M. Châu

 

19:00

Hội thi NVSP cấp Trường (chung kết)

 

Kính đề nghị các Thầy/Cô tham dự

Hội trường A

 

Thứ Bảy, ngày 24/12/2016

Sáng: Cao Tiến Trung, Ông Vĩnh An.

Chiều: Cao Tiến Trung, Đào T.M. Châu, Ông Vĩnh An

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 25/12/2016