Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị SV nghiên cứu khoa học cấp Khoa của Trường Đại học Vinh, ngày 16 tháng 05 năm 2014, Khoa Sinh học đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa và lựa chọn các đề tài khoa học có ý nghĩa tham gia Hội nghị tổng kết công tác SV NCKH cấp Trường.

Trên cơ sở các đề tài NCKH được thực hiện trong năm học 2013 – 2014, các Tổ bộ môn đã lựa chọn 9 đề tài nghiên cứu để báo cáo trong Hội nghị. Bên cạnh các hướng nghiên cứu chủ đạo của Khoa là Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu cơ bản tài nguyên Động, Thực vật, các nghiên cứu ứng dụng về công nghệ xử lý môi trường, quản lý môi trường cũng được các em sinh viên thực hiện và đạt được nhiều thành công.

Các báo cáo đã cho thấy những cố gắng, niềm đam mê của các em sinh viên đối với nghiên cứu khoa học, nhất là việc nắm vững được mục tiêu, sử dụng các phương pháp nghiên cứu hợp lý để thực hiện nội dung nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu đáng tin cậy.

Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa đã thống nhất lựa chọn 5 báo cáo để gửi đăng trong kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Trường của các sinh viên và nhóm nghiên cứu; 1 đề tài tham gia báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác SV NCKH cấp Trường của nhóm sinh viên Cao Thị Hường, Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Vân.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị: 

Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa:
Các báo cáo của Sinh viên tại Hội nghị:Nhận xét của thành viên Hội đồng Khoa học: 


Toàn cảnh Hội nghị:


Khoa Sinh học./.