Bộ môn Di truyền – PPGD – Vi sinh tổ chức Xemina khoa học: 

Nội dung: Kết quả phân lập vi khuẩn lam có khả năng cố định nitơ từ đất trồng lúa huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (Thuộc đề tài cấp Tỉnh năm 2013-2014).

Người báo cáo: TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Thời gian: 15h00, thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2013

Địa điểm: Văn phòng Khoa Sinh.

 

Kính mời các thầy cô giáo, học viên cao học và sinh viên tham dự.