BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Khoa Sinh học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
                 Nghệ An, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 
CHƯƠNG TRÌNH
Giao lưu văn nghệ gặp gỡ các thế hệ cán bộ, học viên, sinh viên
Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Sinh học (1961 - 2011)
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
 
(Từ 19h30', ngày 14 tháng 10 năm 2011, tại Hội trường A)
 
TT
Tên tiết mục
Tác giả
Biểu diễn
Thể loại
1.
Khúc hát trên những chặng đường
Nguyễn Viết Toản
Tốp ca nam nữ LCĐ
Tốp ca
2.
Cánh diều quê hương
 
49B Sinh học
Múa
3.
Người thầy
Nguyễn Nhất Huy
Văn Dũng - 49B1 KHMT
Đơn ca
4.
Lời ru Âu Lạc
 
49B2 KHMT
Múa
5.
Bài ca thực tập thiên nhiên
Nguyễn Lân Hùng
Tốp ca nam nữ cán bộ
Tốp ca
6.
Kỷ niệm mái trường
Hồ Trọng Tuấn
Tùng Lâm - 49B2 KHMT
Đơn ca
7.
Bóng cây Kơnia
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Ngọc Anh
Cô Bích Thủy (K18)
Đơn ca
8.
 
Hành khúc ngày và đêm
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Bùi Công Minh
Tốp ca nam, nữ (K18)
Tốp ca
9.
Tình ca
Hoàng Việt
Thầy Minh Thông (K18)
Đơn ca
10.
Duyên dáng Việt Nam
BĐ: Thúy Quỳnh
Tốp múa nữ LCĐ
Múa
11.
Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Nhạc: Doãn Nho
Thơ: Hữu Thỉnh
Tốp ca nam (K32 NTTS)
Tốp ca
12.
Khúc ca Đồng Tháp
 
49B1 KHMT
Múa
13.
Mong ước kỷ niệm xưa
Xuân Phương
Thầy Nghiêm Xuân Thăng
Đơn ca
14.
Những điều thầy chưa kể
Trần Thanh Sơn
Mỹ Hạnh
Đơn ca
15.
Tiết mục đọc thơ
Nguyễn Văn Luyện
Thầy Nguyễn Văn Luyện
 
16
Xanh miền nắng gió
Đức Nghĩa
Tốp ca nam LCĐ
Tốp ca
17.
Sông Đakrông mùa xuân về
Tố Hải
Văn Thủa - 49A1 Sinh học
Đơn ca
18.
Những điều nhỏ nhoi
Nguyễn Hồng Thuận
Tuấn Anh, Văn Quyết
(Khoa GDTC)
Đơn ca
19.
Hà Nội - Viêngchăn
Bun Xạ Boổng
49B1 KHMT
Hát múa
 
                                                                                                                                               BAN TỔ CHỨC