Bộ môn Di truyền – PPGD – Vi sinh tổ chức Xemina khoa học: 

Nội dung: Xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học tại các trường đại học.

Người báo cáo: ThS. Phạm Thị Hương

Thời gian: 15h, thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2013

Địa điểm: Phòng thí nghiệm Di truyền – Phương pháp giảng dạy.

 

Kính mời các thầy cô giáo, học viên cao học và sinh viên tham dự.