- Căn cứ quyết định số 2838/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2013 về việc cử Cố vấn học tập năm học 2013 - 2014 của Hiệu trưởng Trường đại học Vinh.

- Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng Khoa học và đào tạo của Khoa Sinh học ngày 4/10/2013.

Khoa Sinh học thông báo cho sinh viên các ngành của Khoa về Cố vấn học tập trực tiếp phụ trách các ngành như sau:

 

1. Cố vấn học tập phụ trách xử lý học vụ:

            - TS. Mai Văn Chung.          Điện thoại liên lạc: 0985995777

            - ThS. Phạm Như Quỳnh      Điện thoại liên lạc: 0915227999

2. Cố vấn học tập trực tiếp phụ trách các ngành:

           1) Ngành Sư phạm Sinh học

            - ThS. Trần Thị Gái              Điện thoại liên lạc: 0936280986

            - ThS. Lê Thị Hương            Điện thoại liên lạc: 0982038638

            2) Ngành Cử nhân khoa học Sinh học

            - ThS. Nguyễn Thị Việt        Điện thoại liên lạc: 0943474688

            3) Ngành Khoa học môi trường

            - TS. Mai Văn Chung.          Điện thoại liên lạc: 0985995777

            - ThS. Phạm Như Quỳnh      Điện thoại liên lạc: 0915227999

Trong quá trình học tập, những vấn đề liên quan đến ngành học đề nghị các bạn sinh viên liên hệ trực tiếp với cố vấn học tập phụ trách ngành học của mình theo lịch làm việc của cố vấn.

Lịch làm việc của cố vấn học tập sẽ được thông báo trong mục “Lịch công tác” của Khoa. 

Khoa Sinh học./.