Bộ môn Môi trường tổ chức Xemina khoa học: 

Người báo cáo: ThS. Phan Công Ngọc

Chủ đề:  Xây dựng mô hình xử lý nước thải quy mô phòng thí nghiệm phục vụ dạy học môn Công nghệ môi trường
             Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống

Thời gian: 8h ngày 04/08/2016.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Sinh học.

Kính mời các Thầy, Cô, cán bạn sinh viên quan tâm tham dự.