Tiếp tục triển khai hội nghị thường kỳ Hiệu trưởng các Trường Sư phạm lần thứ V nhằm đổi mới chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của sinh viên các ngành Sư phạm. Sáng ngày 22/03/2015 tại văn phòng khoa Sinh học, với sự chủ trì của PGS.TS. Cao Tiến Trung, trưởng Khoa Sinh học Trường ĐH Vinh và đại diện các Khoa Sinh học của các trường ĐHSP và ĐH có đào tạo Sư phạm đã có buổi thảo luận rất sôi nổi. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với việc xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học.

 PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, phó trưởng Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội: việc xây dựng chuẩn đầu ra cần quan tâm đến cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm. Và việc đào tạo sinh viên sư phạm cũng như chuẩn đầu ra phải định hướng cho sự phát triển của ngành GD và ĐT.

Theo PGS.TS. Lê Ngọc Công, trưởng Khoa Sinh – KTNN, Trường ĐHSP Thái Nguyên: việc xây dựng chuẩn đầu ra phải dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn. Chương trình  đào tạo giáo viên cần đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và đòi hỏi từ thị trường lao động. Chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa qua khung chương trình và chương trình chi tiết, có sự tham gia đánh giá và xây dựng của các giảng viên giảng dạy.

Cùng chung ý kiến PGS. TS Trần Quốc Dung, Phó trưởng Khoa Sinh học, trường ĐHSP Huế và TS. Võ Châu Tuấn, trưởng khoa Sinh – Môi Trường, Trường ĐHSP Đà Nẵng: chuẩn đầu ra nên ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và cần căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện nay để phù hợp với thực tiễn.

Tương tự, phát biểu của ThS Lưu Thị Uyên và ThS Hoàng Thị Kim Huyền, đại diện Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội 2: việc xây dựng chuẩn đầu ra có thể dựa trên những thông tin đã có của các trường đã làm, trên cơ sở đó đề xuất chuẩn đầu ra phù hợp.

Theo TS Phạm Văn Ngọt, Trưởng khoa Sinh học, ĐHSP TPHCM: bên cạnh chuẩn đầu ra nên có chuẩn đầu vào để đảm bảo hiệu quả đào tạo sư phạm.

Theo PGS.TS Cao Tiến Trung, Trưởng khoa và TS. Hoàng Vĩnh Phú, phó trưởng Khoa Sinh học, ĐH Vinh: việc xây dựng chuẩn đầu ra để công bố nên ngắn gọn nhưng để có cơ sở cho sự đánh giá cần có các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, đặc biệt phải dựa trên sự đánh giá năng lực sinh viên.

Cuộc họp cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các thành viên tham gia: PGS. TS Phạm hồng Ban, TS Ông Vĩnh An, TS Nguyễn Thị Giang An, TS Nguyễn Lê Ái Vĩnh, TS Hoàng Ngọc Thảo, ThS Phạm Thị Hương, ThS Trần Thị Gái,…

Cuối cùng cuộc họp đã đi đến thống nhất về các năng lực sinh viên sư phạm Sinh học cần có để làm căn cứ cho việc xây dựng chuẩn đầu ra gồm 5 nhóm năng lực (NL):

 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức: 1.1. Phẩm chất, chính trị; 1.2. Trách nhiệm công dân; 1.3. Đạo đức, lối sống, tác phong nhà giáo.

 2. NL dạy học: 2.1. Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng cho mỗi môn học; 2.2. Kiến thức, kĩ năng khoa học sinh học; 2.3. NL phát triển chương trình môn sinh học; 2.4. NL xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học sinh học; 2.5. NL đánh giá kết quả học tập của HS.

 3. NL giáo dục: 3.1. NL giáo dục qua giảng dạy môn Sinh học; 3.2. NL xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; 3.3. NL đánh giá kết quả giáo dục HS; 3.4. NL tư vấn tham vấn cho HS.

 4. NL hoạt động xã hội: 4.1. NL tham gia các hoạt động xã hội; 4.2. NL vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội; 4.3. NL tổ chức các hoạt động xã hội.

 5. NL phát triển nghề nghiệp: 5.1. NL tự đánh giá; 5.2. NL tự học tập và bồi dưỡng; 5.3. NL NCKH; 5.4. NL ngoại ngữ và ứng dụng CNTT (ICT).

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp hứa hẹn sự hợp tác giữa các khoa của các trường ĐHSP sẽ đẩy mạnh sự phát triển của GD và ĐT trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị:

Khoa Sinh học./.